แก้ซับหมึกเต็ม Printer Brother

การแก้ไขซับหมึกเต็ม สำหรับเครื่อง Printer Brother

ซับหมึกเต็ม หมายความว่าอะไร 

 • ซับหมึกคือฟองน้ำซับหมึกที่อยู่ภายในเครื่องปริ๊น มีหน้าที่คอยซับน้ำหมึกที่ใช้แล้ว จากการใช้งาน 
  เช่น การเตรียมหัวพิมพ์เมื่อเวลาเปิดเครื่อง หรือ เวลาเปลี่ยนตลับหมึก, การล้างหัวพิมพ์, การเตรียม
  หัวพิมพ์ระหว่างการพิมพ์ น้ำหมึกเหล่านี้จะถูกส่งไปตามท่อโดยแรงจากปั้มไปยังถาดรองรับใต้เครื่อง
  ซึ่งมีฟองน้ำซับหมึกคอยรองรับอยู่
 • ใช้งานไประยะเวลาหนึ่งก็จะเต็ม จะช้าหรือเร็วนั้นขึ้นกับหลายปัจจัย เช่นลักษณะการใช้งาน รุ่นของ
  เครื่องปริ๊น
 • เมื่อเต็มแล้วเครื่องจะมีอาการ Lock ใช้งานต่อไปไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้เลย เพื่อให้ส่งศูนย์บริการเพื่อรับ
  บริการเปลี่ยนฟองน้ำซับหมึกและตรวจเช็กบำรุงรักษาเครื่อง
 • Print ไม่ได้ตรวจเช็กปริมาณน้ำหมึกจริงๆ แต่จะใช้การคำนวนเอาจากการใช้งาน โดยการนับ(Counter)
  ซึ่งแล้วแต่ยี่ห้อและรุ่นว่าจะนับเท่าไร สมมุติว่า เปิดเครื่อง1ครั้ง นับ หมึกดำ24หมึกสี54, สั่งล้างหัวพิมพ์
  1 ครั้ง หมึกดำนับ11สี21 ใช้งานไปเรื่อยๆก็จะ +บวก ค่าการนับนี้ไปเรื่อยๆ จนถึงค่าที่เครื่องตั้งไว้แล้วในแต่ละรุ่น สมมุติว่านับ 6,000 แผ่นเต็ม พอถึง6,000 เครื่องก็จะไม่ทำงาน 
 • ก่อนที่ซับหมึกจะเต็มอาจจะมีคำเตือนขึ้นเตือนว่าใกล้เต็มแล้วให้ไปเข้าศูนย์บริการ (service)

 

ขั้นตอนการแก้ไข มีดังนี้

 1. เข้า Save Mode. เพื่อเข้าไปตั้งค่าเครื่องพิมพ์
 2. กด 80 (โดยใช้ลูกศรเลื่อนเจอตัวเลข 8 แล้วกด OK แล้วกดเลื่อนเจอ 0 กด OK)
 3. กด Mono Start ไปเรื่อยๆ หาคำว่า Purge : XXXX (กดประมาณ 25 ครั้ง)
 4. กด 2783 (โดยใช้ลูกศรเลื่อนเจอตัวเลข 2 แล้วกด OK แล้วกดเลื่อนเจอ 7 กดOK แล้วกดเลื่อนเจอ 8 กดOKแล้วกดเลื่อนเจอ 3 กดOK )
 5. ตัว Purge : 0000 จะกลายเป็นศูนย์ทั้งหมด แล้วกด Stop
 6. กด 99 เพื่อออกจาก โหมด (โดยใช้ลูกศรเลื่อนเจอตัวเลข 9 แล้วกด OK แล้วกดเลื่อนเจอ 9 กด OK)
 7. เครื่องจะทำการ Reboot ตัวเอง

การทำงานมีความเสี่ยงโปรดใช้ความระมัดระวัง เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.