วิธีเคลียร์ซับหมึก เครื่องปริ้นเตอร์ Canon

เครื่องปริ้นเตอร์ Canon ในการทำงานพิมพ์เอกสารต่างๆ จะเจอ Error ของเครื่องเมื่อใช้งานไประยะหนึ่ง Error 07-08 เครื่องจะใช้วิธีนับจำนวนพิมพ์ แล้วแจ้งให้ทราบว่าตัวซับหมึกเต็ม ซับหมึกเต็มนั้นเป็นอาการปกติของเครื่องปริ้นเตอร์ ในหลายๆ ยี้ห้อ นั้นรวมถึง Canon ซึ่งเราสามารถเคลียร์ซับหมึกเพื่อปิดการแจ้งเตือนนี้และใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิม เราเลยมีวิธีมาแนะนำ ในการทำการเคลียร์ซับหมึก

ขั้นตอนการเข้า Service Mode

 • ปิดเครื่อง รอจนไฟที่ปุ่ม Power ดับ
 • ถอดสาย USB ออกก่อนเลยครับ
 • กดปุ่ม Power พร้อมกับปุ่ม Resume
 • ปล่อยปุ่ม Resume และกดไป 5 ครั้ง (ปุ่ม Power ยังไม่ปล่อยนะครับ)
 • จากนั้นเมื่อกดปุ่มครั้งที่ 5 กดไปแล้ว ค่อยปล่อยปุ่ม Power จากนั้นรอจนกว่าไฟเขียวจะหยุดครับ
 • จากนั้น รีบใส่กระดาษไป 2 แผ่นครับ

           **เพิ่มเติม บางเครื่องหากกด 5 ครั้งไม่ติดที่ไฟสีเขียว ให้กดไป 6 ครั้ง**

ขั้นตอนการเคลียร์ซับหมึก 

 • เสียบสาย USB กลับคืนเหมือนเดิม
 • ใส่กระดาษไป 2 แผ่น
 • หากยังไม่มีโปรแกรมเคลียร์ซับหมึก หาโปรแกรมที่ตรงกับรุ่นเครื่องพิมพ์
 • เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับ
 • กดปุ่ม Main 1 ครั้งและรอจนกว่าจะมีข้อความบอกว่า A function was finished จากนั้นกด OK.
 • กดปุ่ม platen 1 ครั้ง
 • กดปุ่ม EEPROM 1 ครั้ง
 • กดปุ่ม Power เพื่อปิด และเปิดเครื่องอีกครั้งก็เสร็จแล้วคับ