ERROR CODE บนหน้าจอเครื่อง Brother

ข้อความแสดงความผิดพลาด “Unable to Print 3X” หรือ “Print Unable 3X” เป็นสิ่งแสดงว่าเครื่องกำลังมีปัญหาการทำงานบางประการ ตัวอักษร “3X” เป็นส่วนที่ใช้ในการบ่งชี้ถึงข้อความแสดงความผิดพลาดที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาวะการทำงานของตัวเครื่อง

สาเหตุ

  • เครื่องเกิดปัญหาทางด้านกลไก
  • มีวัตถุแปลกปลอม อย่างเช่น คลิปหนีบกระดาษ หรือกระดาษฉีกขาดอยู่ในตัวเครื่อง

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหานี้:

  1. เปิดฝาครอบสแกนเนอร์ และนำวัตถุแปลกปลอมรวมถึงเศษกระดาษออกมาจากด้านในของตัวเครื่อง คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการนำกระดาษที่ติดออกมาจากตัวเครื่อง
  2. หากข้อความแสดงความผิดพลาดยังคงปรากฏ ให้ท่านถอดปลั๊กของตัวเครื่องไว้ก่อนครู่หนึ่ง จากนั้นจึงเสียบปลั๊กไฟอีกครั้ง

 

เครื่อง Brother Inkjet DCP 

Error Code Cause and Solution – รหัส สาเหตุ วิธีแก้ไข

 

Cause and Solution
  รหัส   สาเหตุ   วิธีแก้ไข
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3C, 3F มีกระดาษติดข้างในเครื่่องพิมพ์ หากระดาษที่ติดแล้วค่อยๆ ดึงกระดาษทีติดออก
40, 42, 43, 44 อุณหภุมิที่เครื่องหรือห้วพิมพ์สูงเกินไป ปิดเครื่อง ถอดสายปลั๊ก POWER ออกทิ้งไว้สักพัก รอให้เครื่องเย็นลง
46 ink absorber pad is full – แผ่นซับหมีกเต็ม เปลี่ยนแผ่นซํบหมึก –  Reset Counter
48, 4F มีปัญหาที่หัวพิมพ์ ส่งเข้าศูนย์บริการ อาจจะต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์
50, 51, 52, 57, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 8F มีปัญหาเกี่ยวกับการติดของกระดาษทำให้เฟืองหรือมอเตอร์ทำงานผิดปกติ ส่งเข้าศูนย์บริการ
A5, A6, A7, A8, AF มีปัญหาในการ Scan เอกสาร หรือที่เครื่อง Scanner ส่งเข้าศูนย์บริการ
E2, E3 มีปัญหาที่ Main PCB ส่งเข้าศูนย์บริการ

 

 

แก้ปัญหาพริ้นเตอร์ Brother DCP-165C Clean Unable 35

1.ขณะเปิดเครื่องอยู่ให้ถอดปลั๊กเลย(โดยไม่ต้องกดปิดเครื่องที่ปุ่ม On/OFF)
2.กดที่ปุ่ม Menu ค้างไว้ แล้วเสียบปลั๊ก รอแป๊บนึง สังเกตุที่หน้าจอ จะขึ้นคำว่า Maintenance หน้าจอจะกะพริบสลับกับข้อความError Code ของคุณ
3.1 กดปุ่มลูกศรขึ้น จนกว่าหน้าจอจะได้เลข 8 แล้วกด ปุ่ม OK
3.2 กดปุ่มลูกศรขึ้น จนกว่าหน้าจอจะได้เลข 0 แล้วกด ปุ่ม OK
4. กดปุ่ม Mono(Start)เรื่อยๆจนกว่าจะเจอหน้าจอ Purge :XXXXXXX (xxx จะแสดงผลเป็นค่าตัวเลข)
5.1 กดปุ่มลูกศรขึ้น จนกว่าหน้าจอจะได้เลข 2 แล้วกด ปุ่ม OK
5.2 กดปุ่มลูกศรขึ้น จนกว่าหน้าจอจะได้เลข 7 แล้วกด ปุ่ม OK
5.3 กดปุ่มลูกศรขึ้น จนกว่าหน้าจอจะได้เลข 8 แล้วกด ปุ่ม OK
5.4 กดปุ่มลูกศรขึ้น จนกว่าหน้าจอจะได้เลข 3 แล้วกด ปุ่ม OK
ทีนี้ค่า Purge :XXXXXXX จะกลายเป็น OOOOOO ทั้งหมด
6.กดปุ่ม Stop/Exit
6. ออกจากโหมด Maintenance โดย
6.1 กดปุ่มลูกศรขึ้น จนกว่าหน้าจอจะได้เลข 9 แล้วกด ปุ่ม OK
6.2 กดปุ่มลูกศรขึ้น จนกว่าหน้าจอจะได้เลข 9 แล้วกด ปุ่ม OK
รอสักครู่หน้าจอจะรีเซตเหมือนคุณพึ่งเปิดเครื่องครับ
**Remark:ด้วยวิธีการเดียวกันสามารถรีเซ็ตค่าต่างๆเป็นศูนย์ได้เหมือนกันครับ**

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.