3BB Fiber Optic FTTx

3BB Fiber Optic FTTx

3BB ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยเทคโนโลยี FTTx จะทำให้การใช้งานในแบบเดิมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นการรับส่งข้อมูลที่ความเร็วและคุณภาพดีขึ้น สามารถให้บริการมัลติมีเดียภายในบ้านได้อย่างเต็มรูปแบบตรงความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างไม่มีข้อจำกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: เถิน คอมพิวเตอร์ โมบาย เซอดร์วิส – โทร. (054) 010-855 , (086) 354-1336

สนใจสมัครบริการ คลิกที่นี้/Click

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: เถิน คอมพิวเตอร์ โมบาย เซอดร์วิส – โทร. (054) 010-855 , (086) 354-1336

สนใจสมัครบริการ คลิกที่นี้/Click

เงื่อนไขโปรโมชั่นและการบริการ

  • ใช้งานสำหรับลูกค้าประเภทบ้านพักอาศัย (Home Use) เท่านั้น
  • ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการ 1 เดือนในวันสมัคร
  • ซื้ออุปกรณ์ GPON ONT ราคา 2,200 บาท
  • รับส่วนลดค่าติดตั้ง 5,000 บาท
  • เฉพาะพื้นที่ที่สามารถให้บริการได้เท่านั้น กรุณาตรวจสอบพื้นที่ให้บริการก่อน
  • 3BB WiFi จะได้รับเมื่อสมัครบริการ Go Paperless เรียบร้อยแล้ว
  • บริการ 3BB Cloudbox พื้นที่เก็บไฟล์ ขนาด 40 GB ใช้ฟรีตลอดการใช้งาน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการกรณีที่ความเร็วเชื่อมต่อต่ำกว่าความเร็วที่ระบุไว้ในแพ็กเกจที่เลือกใช้บริการ อันเนื่องมาจากปัจจัยหรือข้อจำกัดทางเทคนิคและโครงข่ายรวมถึงจำนวนผู้ใช้บริการในขณะนั้น