ข่าวไอที

Microsoft หยุดสนับสนุน Windows Vista ในเดือนเมษายน 2560

ไม่เพียงแค่ Hardware เท่านั้นที่มีการหมดอายุ Software (OS) เองก็เช่นกัน คิวล่าสุดนี้เป็นขอ…

อ่านต่อ